Fugleguide.com

Fugler (Aves)

Fugler er en gruppe endotermiske virveldyr som er preget av fjær og tannløse nebbkjever. Alle fugler har en høy metabolsk hastighet, et fire-kammers hjerte, og alle har et svært sterkt, men lett skjelett. Fugler er utbredt over hele verden, og varierer stort i størrelse, fra verdens minste fugleart, bikolibri, som er bare 4 cm, til strutsefuglen, som er hele 2,75 m.

 

Fugler er den dyrearten med mest forskjellige levende arter, og i dag finnes over 10, 000 forskjellige fuglearter verden rundt. Som en undergruppe av reptilia, er fugler overraskende nok, nære slektninger av krokodiller.

Med tusenvis av forskjellige arter, er lengdene mellom artene uendelige. Fugler skilles ved, blant annet, men ikke limitert til: utseende, utbredelse, atferd og ernæring. Noen fugler svever i himmelen omtrent hele livet, mens andre fortrekker et liv på bakken, og noen sverger til et svømmende liv på vannet. Enkelte arter foretrekker være iskalde omgivelser, mens andre dedikerer livet til varme og tropiske tilværelser. Noen fugler vier livet sitt til høye fjell eller tette skogforhold, mens noen trives i lavlandsområder og kystlinjer. Vi skiller ofte mellom standfugler og trekkfugler. Standfugler holder seg omtrent på samme plass gjennom vinter, vår, sommer og høst, mens trekkfugler skifter over vinteren (overvintrer) og trekker seg som regel til sørligere steder med et varmere klima.

 

De aller fleste fuglearter i dag er sosialt monogame. Det finnes to typer av monogami hos fugler: sosialt monogami og seksuelt monogami. Seksuelt monogame fugler har en partner i hekketiden, og noen ganger for hele livet. Seksuelt monogame fugler lever i par og hver fugl tar like stor del av forelderrollen. På tross av enorme store forskjeller, har alle nålevende fugler to distinkte elementer til felles, alle fugler er tobeinte, og alle fugler varmblodige.

 

Fuglens hule skjelettbygning (sammen med fuglens fjær og to store flyve-muskler) gjør at det er mulig for fuglen å fly. Det lette skjelettet gir de en lett vekt i forhold til størrelsen og gjør det dermed enklere både å lette fra bakken, og sveve i luften.

Fuglens vinger er mer eller mindre utviklet avhengig av art; den eneste kjente fuglegruppen helt uten vinger, er den utdødde elefantfuglen. Vingene, som utviklet seg fra fuglens forbein, ga dyrearten evnen til å fly, men det er viktig at vi nevner at utviklingen av fuglens vinger, betyr ikke at alle nålevende fugler kan fly. Den videre utviklingen førte tvert imot til at noen fuglegrupper mistet evnen til å fly, dette inkluderer arter som strutsefugler, pingviner, og andre ulike endemiske fuglearter.  Noen fuglearter av vandige miljøer, spesielt sjøfugler og noen vannfugler, er videre utviklet for svømming.

 

Fuglene som lever i dag stammer trolig fra de skjellkledde sauropsidene, som var et øgleaktig virveldyr. Fossilene viser at fuglene også er den siste gjenlevende representanten for Dinosauria, etter å ha utviklet seg fra fjærkledde forfedre innenfor Theropoda gruppen som hører til saurischia dinosaurer. Sanne fugler dukket først opp for rundt 100 millioner år siden.

 


Fjærene er kritisk for fuglens overlevelse og krever kraftig vedlikehold. Fjærene er svært sårbare, og bortsett fra fysisk slitasje, står fjærene overfor angrep av blant annet sopp, ekto-parasittiske fjærmidd og fuglelus. Derfor er det viktig at fugler tar godt vare på fjærdrakten sin. Den fysiske tilstanden av fjærene blir opprettholdt ved at fuglene holder fjærene ryddig og rene ved hjelp av nebbet. Fugler bader også seg selv i vann eller støv for å holde seg rene.

 

Fuglens fordøyelses og respiratoriske system, er unikt tilpasset for fuglens atferd og utbredelse. Fuglenes dietter er variert og inneholder ofte nektar, frukt, planter, frø, åtsel, og diverse små dyr, inkludert andre fugler. På grunn av at fuglene er tannløse, er deres fordøyelsessystem tilpasset matvarer som svelges hele.

 

Fugler er generelt sett sosiale, de kommuniserer med visuelle signaler, samtaler og ved fuglesanger.

 

Denne fugleguiden introduserer deg til flere fuglearter og undergrupper. Den vil lære deg om de forskjellige fugletypenes utbredelse, kjennetegn og atferd.

 

Privacy Policy