Fugleguide.com

Rødfalk (Falco naumanni)

Den flotte rødfalken er en trekkfugl som hører til falkefamilien. Den hekker i kolonier og er for det meste utbredt langs Middelhavet og Sør-Asia. Rødfalken er mindre enn sine slektninger og  den kan kategoriseres som en liten rovfugl, på cirka 27-33 cm i lengde. Akkurat som navnet presenterer, går noe av fuglens farge i lyserøde, men også forskjellige brune og gråe toner. Rødfalken har et vingespenn på opptil 65 cm. Rødfalken er kjent som en god og smart jakter med et svært godt syn.

 

Utbredelse

Rødfalken er for det meste utbredt østover i Asia og i Sør-Europa. Denne arten raser fra Middelhavet, over Afghanistan og Sentral-Asia, til Kina og Mongolia. Det er en sommer-migrant, og den trives med overvintringer i Afrika og Pakistan og noen ganger også i India og Irak. Den er sjelden nord for sitt hekkeområde, og synkende i sin europeiske rekkevidde. Den er svært sjelden i Norge, og det siste rødfalk-individet som ble observert i Norge, var en død hanfugl, sommeren 1996, den ble observert på Hopendjupet ved Svalbard.

 

Kjennetegn

Rødfalken har proporsjonalt kortere vinger og hale enn sine slektninger i falkefamilen. I likhet med andre falketyper, deler den brune rygg og grå spraglefjær på undersiden. Hannen har et grått hode og hale, akkurat som den mannlige tårnfalken i samme familie, men mangler tårnfalkens mørke flekker på ryggen og den svarte malarstripen. Den mannlige rødfalken har grå flekker i vingene.
Det er store forskjeller mellom den kvinnelige og den mannlige rødfalken så de kan lett skilles, det som istedenfor er vanskeligere, er å skille hunfuglene fra ungfuglene til tårnfalker, men du kan skille de ved tårnfalkens typiske falkebart. Den kvinnelige rødfalkens fjærdrakt viser til en spraglete eller lyserød fjærdrakt. De kvinnelige rødfalkene og de unge rødfalkene er litt blekere enn andre nære slektninger, men er like i struktur og atferd.

Rødfalkens samtalelyder skiller seg også fra andre falkearter, den har en mørk chay-chay-chay lyd, i motsetning til den vanlige falken som har en høy kee-kee-kee. Et typisk falketrekk er mørke og skarpe klør, mens rødfalken har hvite eller hornfargede og skarpe klør. Fargen på klørne er imidlertid bare synlig når fuglene blir sett på meget nært hold, f.eks. i fangenskap.

Atferd

Som kolonifugler, reiser rødfalken i løse flokker på hundrevis av fugler. Denne sosiale fuglen vil også bygge hus sammen i hule trær eller sammen i fjellberg. De migrerer ellers som singel eller i flokker på mindre enn 50, og flyr på en enorm høyde på omkring 2000 m.

Generelt handler store deler av rødfalkens jakt om å jakte små dyr, og de fanger maten med sine heftige klør og kraftige syn. For en liten falk, har rødfalken en enorm styrke. Når den jakter, stuper den (nesten helt stille) fra midt-høyder, den dreper fangsten sin ved å gi de et skarpt bitt i nakken. Rødfalken jakter gjerne i flokk. Fuglen holder seg som oftest i bratte skråninger, hvor den har god utsikt over potensiell mat.

Avl foregår mellom mars og mai, og eggene legges ikke i reir, men i skrapt ut fordypninger av trær. I inkubasjonen legger hun fire til seks egg. Den kvinnelige rødfalken investerer mer tid i reiret enn hannen. Det er stort sett hunnen som ruger og oppdrar ungfuglene når de klekkes etter 28 – 31 dager. Kyllingene klekkes over flere dager, så den siste ungfuglen til å klekke er mindre enn de andre. Denne kyllingen vil mest sannsynlig dø, hvis den ikke kan konkurrere effektivt mot sine søsken for mat. Hvis den minste  kyllingen dør, blir den som oftest spist av sine søsken.

Selv om den kvinnelige rødfalken passer for det meste på ungene, bidrar mannen med å kjempe trusler og beskytte familien og sitt eget territoriet. Ungfuglene blir raskt flyvedyktige, og etter to til fire uker, må de starte jakten selv og klare seg selv på egenhånd.

 

Visste du at:

  • Rødfalken er en mye mindre og mer delikat fugl enn den vanlige falker.
  • Rødfalken spiser insekter, men også små fugler, reptiler og gnagere som ofte tas på bakken

 

 

Privacy Policy